Visie

Openbare school voor betrokken, leergierig en ondernemend onderwijs

Met elkaar staan wij volmondig voor onze vier kernwaarden:

Openbaar, betrokkenheid, leergierigheid en ondernemerschap brengen kennis en vaardigheden met zich mee, die we uw kind op dit moment leren. Ze zijn voor ons daarnaast ook toekomstgericht. We realiseren ons dat we uw kind op school dingen leren voor een toekomst die alles behalve duidelijk is. De kennis en vaardigheden uit de visie zorgen dat uw kind, ook met veranderende kennis en inzichten van de toekomst, goed voorbereid naar de middelbare school gaat, en later als volwaardig burger kan participeren.