Openbaar

Wat betekent dat voor ons?

Openbaar betekent voor ons dat de Driesprong een school wil zijn, waar elke leerkracht open staat voor alle kinderen en mensen, los van geloof of overtuiging. Het team straalt uit dat het belangrijk is om respect voor elkaar te hebben, oprecht naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar op te brengen. Met respect naar elkaar als team, naar de kinderen én naar de ouders, zijn we een school waar iedereen welkom is.

In de praktijk betekent dit

- Dat we alle kinderen leren over de vijf grote wereldgodsdiensten door de verhalen te vertellen en de feesten te vieren. Ook bezoeken we in hun schoolperiode verschillende gebedshuizen.

- Dat we alle kinderen leren hoe je een ruzie oplost, hoe je vrienden maakt en hoe je het voor elkaar opneemt.

- Dat we alle kinderen leren filosoferen over levensvragen waarbij ze respect leren opbrengen voor elkaars mening.

- Dat alle kinderen vanaf groep 3 bij ons op school het vak 'Leren Leven' volgen. Eens per week komt er een vakleerkracht een levensbeschouwelijk thema behandelen. Later in de week komt dit levensbeschouwenlijke theme weer naar voren in een tweede les die gegeven wordt door de groepsleerkracht.

Wilt u verder lezen over onze visie klik dan hier.