ICT op onze school

De Driesprong - ICT op onze school -

De Driesprong is ver vooruit op ICT gebied. De 21th century skills waar men in onderwijsland momenteel vol van is, passen wij al lang toe op onze school. We leggen uit waarom we dat vinden:

1. We werken met tablets. Met ipads in groep 1-4 en met windowstablets in groep 5-8.

2. We geven programmeerlessen in alle groepen.

3. We leren de kinderen blokletters aan en zijn van plan typles in de school te geven.

4. Vanaf groep 3 leren kinderen informatie op te zoeken op de computer om daar werkstukken, muurkranten en presentaties mee te maken.

5. Vanaf groep 5 is er aandacht voor het omgaan met sociale media.

6. We hebben geen papieren schoolkrant maar houden al onze nieuwtjes bij op www.facebook.com/obsdedriesprong, daarnaast versturen we de Ni3uwssprong digitaal naar ouders.