Ons leesproject

Al sinds oktober 2010 hebben we op OBS De Driesprong een leesproject op woensdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur.

Doel van dit leesproject is:

Plezier, betrokkenheid en leergierigheid zo goed mogelijk aan bod te laten komen.

Onder begeleiding van leerkrachten en een aantal moeders kunnen de kinderen kiezen uit verschillende soorten leesmateriaal:

Prentenboeken, strips, kranten en tijdschriften.
Poëziebundels en informatieve boeken.
Er wordt aan jongere en oudere kinderen voorgelezen.
Je kunt kijken naar een digitaal prentenboek of zelfstandig stil lezen.


Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek komt met dit project de leesmotivatie ten volle aan bod. Kinderen bepalen zelf waar ze gaan lezen, hebben wekelijks nieuw leesmateriaal en worden in kleine groepjes begeleid. Daar is ruimte om ook zacht met elkaar over een boek of leesmateriaal te praten. Het is mooi te zien hoe iedereen in de school elke week zin heeft om aan dit project te beginnen.