Privacy

Privacy

Obs de Driesprong vindt het belangrijk om zorgvuldig om tegaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, vormen het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacyprotocol aan te passen, een nieuw privacyreglement op te stellen en daaruit voortvoelende maatregelen te treffen.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves.

http://www.aves.nl/ouders/privacy.html 

Onze Facebookpagina