MR - nieuws

De notulen van de MR zullen na elke vergadering op de website worden geplaatst. Privacy gevoelige informatie wordt niet opgenomen in de notulen. De notulen van de laatste vergadering vindt u hieronder.
Wilt u een keer een vergadering bijwonen? U bent altijd welkom. Meldt u het wel van tevoren bij de MR. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar mr.obsdedriesprong@aves.nl

Notulen MR 17 januari 2019

Klik hier om de notulen te lezen.

Notulen MR 29 oktober 2018

Klik hier om de notulen te lezen.

Notulen MR 17 september 2018

Klik hier om de notulen te lezen.

Jaarverslag MR 2017-2018

Klik hier om de notulen te lezen.

Notulen MR 16 juli 2018

Klik hier om de notulen te lezen.

Notulen MR 22 mei 2018

Klik hier om de notulen te lezen.

Notulen MR 24 januari 2018

Klik hier om de notulen te lezen.

Beleidsplan MR

Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Algemene informatie

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee geledingen: een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Als u wilt weten wie er in beide geledingen zitten, klik dan hier.
De mr heeft instemmings-en adviesrecht. In het onderstaande leggen we u uit wat het verschil is:
Instemmingsrecht: elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids, de schoolregels en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. De oudergeleding heeft instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie moet in bepaalde gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het samenwerken met andere scholen en het ontslagbeleid.
 
De medezeggenschapsraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Wilt u een keer een MR vergadering bijwonen? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar mr.obsdedriesprong@aves.nl
 

Onze Facebookpagina