Petra Verwer

De Driesprong - Petra Verwer -

Petra zit in de oudergeleding sinds schooljaar 2017/2018. Zij is de ouder van Ruben uit groep 3 en van Sem uit groep 2.