De Driesprong -  -

Schoolplan 2015-2019

Eind mei 2015 is ons nieuwe schoolplan door het team en de MR goedgekeurd. We zijn daarom blij het u te kunnen presenteren. In ons schoolplan staan onze plannen voor de komende vier jaar. Als u een mailtje stuurt naar obsdedriesprong@aves.nl dan kunt vragen om het schoolplan en het lezen.

De Driesprong -  -

Overblijfregelement

In ons overblijfreglement staat precies hoe het met het overblijven tussen de middag is geregeld. We zijn er trots op dat onze eigen ouders het overblijven op onze school regelen. Hierdoor is het voor de kinderen zeer vertrouwd en blijven de kosten laag.

Wilt u het overblijfreglement ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar obsdedriesprong@aves.nl

De Driesprong -  -

Gedrags- en pestprotocol

Betrokkenheid is één van de kernwaardes van onze school. We willen goed en aardig voor elkaar zijn, elkaar helpen bij iets dat moeilijk is en bij pijn en verdriet. We zijn hier erg goed in vinden we zelf.

Toch vinden we het daarnaast belangrijk een gedragsprotocol te hebben voor goed gedrag en tegen pesten. Wilt u het ontvangen? Stuur dan een mailtje naar obsdedriesprong@aves.nl

De Driesprong -  -

Zorgdocument

Op onze school zijn we goed in de zorg voor alle kinderen. Daar zijn we  trots op!

We hebben een document waarin staat hoe we zorg voor kinderen precies uitvoeren. Het document is te groot om op onze website te plaatsen. Wilt u het toch ontvangen? Stuur dan een mailtje naar obsdedriesprong@aves.nl

Onze Facebookpagina