Leergierigheid

Wat betekent dat voor ons?

Leergierigheid stimuleren we graag bij uw kind op de Driesprong. We richten onze lessen, klassen en de school zo in dat kinderen nieuwsgierig zijn om te leren en om veel te willen weten. Zodanig dat ze het beste uit zichzelf halen. We leren uw kind zelfstandig plannen en verantwoordelijkheid nemen voor datgene dat alleen of met een groep geleerd moeten worden. Daarbij vinden we de leervakken belangrijk. Ook techniek en creatieve vakken hebben bij ons een duidelijke plek, omdat we vinden dat kinderen zich van meerdere kanten moeten kunnen ontplooien.

We betrekken ouders in de leergierigheid van kinderen. We vinden het fijn dat ouders meehelpen bij onze creatieve activiteiten en bieden bij die activiteiten ook ruimte voor de ideeën van ouders.

In de praktijk betekent dit

- Dat leervakken belangrijk zijn bij ons op school. We streven naar goede resultaten.

- Dat we veel aandacht hebben voor creatieve vakken, sport en techniek.

- Dat we werken met een planbord in groep 1-2, weektaken in groep 3-7 en met een agenda in groep 8.

Wilt u verder lezen over onze visie klik dan hier.