Ons rapport & portfolio

De kinderen op OBS De Driesprong krijgen twee keer per jaar een rapport & portfolio.

In het rapport-gedeelte zit een beoordeling op de methodetoetsen, gym en creatieve vakken.
Daarnaast beoordelen we onze kinderen op vaardigheden die horen bij onze visie.

Ook zijn de citoresultaten en een overzicht met het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind opgenomen.